Smaragdus-koncernen utvidgade sin verksamhet till Sverige genom företagsköp

Fundacon Oy:s ägarkoncern Smaragdus Oy har den 29 maj 2020 köpt svenska Witermo AB, som verkar inom energisektorn. En ändring av namnet till Fundacon AB är på gång. Bolaget ska även i fortsättningen verka som koncernens svenska affärsenhet. Fundacon Oy:s Lars Sandberg övergår till nya Fundacon AB som VD.

Fundacon AB kommer inom Smaragdus-koncernen att svara för försäljningen av industriella investeringsprojekt och utvecklingen av affärsverksamheten i Sverige. Bolaget har som mål att öka affärsverksamheten inom projektledning och konsulttjänster samt att svara för att Smaragdus-koncernbolagens gemensamma projekt står till buds på den svenska marknaden.

Fundacon Oy:s Lars Sandberg övergår till nya Fundacon AB som VD. Han bär ansvaret för att öka bolagets affärsverksamhet och personal samt den övergripande försäljningen av tjänster i Sverige.

– På den svenska industri- och energimarknaden finns det en efterfrågan, för vilken de resurser som bolagen i Smaragdus-koncernen tillför och det nya Fundacon-namnet erbjuder en stark grund för en ökning av affärsverksamheten. I Sverige finns det redan en identifierad efterfrågan på hela koncernens alla tjänster, konstaterar Sandberg.

Bolagen i Smaragdus-koncernen sysselsätter redan nu nästan 250 kvalitativa experter på sina områden i Finland och utlandet. Koncernens omsättning var 2019 ca 20,9 miljoner euro. Att utvidga affärsverksamheten till Sverige var följande steg i koncernens tillväxtstrategi.

– I Sverige är investeringsmarknaden stabil och växer i jämn takt. För vår koncern är Sverige ett bekant närmarknadsområde och våra bolags långt slipade tillvägagångsätt sitter bra i det svenska sättet att genomföra investeringsprojekt. En starkare närvaro på den svenska marknaden öppnar många nya möjligheter för oss att utvidga vår kundkrets, berättar ordföranden för Smaragdus Oy:s styrelse Timo Hyvönen.

 

Mer information

Lars Sandberg, verkställande direktör, Fundacon AB
tfn +358-400828721 och +46-767819292
e-post: lars.sandberg@fundacon.fi

 

Timo Hyvönen, ordförande för styrelsen, Smaragdus Oy
tfn +358 400 975 838
e-post: timo.hyvonen@)helmetcapital.fi

 

————————————————–

Planerings- och projektledningskoncernen Smaragdus Oy:s ägare är finländska professionellt investerande privatpersoner och företag med betydande kompetens inom affärsverksamhet relaterad till investeringsprojekt. Koncernen drivs av investmentbolaget Helmet Capital. Till bolagen i Smaragdus-koncernens ägo hör industriplanerings- och konsultföretaget CTS Engtec Oy, Fimpec Oy, som är inriktat på byggherreverksamhet och projektledning av industri-, fastighets- och infrastrukturprojekt samt Fundacon Oy, som är specialiserat på projektledning inom energisektorn.