SMARAGDUS-KONCERNEN BLEV DELÄGARE I ESTNISKA HEATCONSULT OÜ

Projektlednings- och planeringskoncernen Smaragdus Oy som äger Fundacon Oy har köpt en andel i estniska HeatConsult OÜ. HeatConsult, som har specialiserat sig på projektlednings-och expertuppdrag som gäller fjärrvärme- och gasnät, tillhandahåller tjänster som kompletterar de till Smaragdus-koncernen hörande bolagens omfattande tjänstehelhet i investeringsprojekt inom energisektorn.

HeatConsult OÜ, som grundades 2011, är ett på projektledning och expertuppdrag i värme- och gasprojekt specialiserat konsultföretag, som sysselsätter 16 personer. Bolaget har under de senaste åren med framgång deltagit i många lokala och internationella investerings- och utvecklingsprojekt inom energibranschen, och det har redan ett flertal betydande etablerade kundrelationer.

HeatConsults grundare ville skaffa en bredare ägarbas för att trygga företagets utveckling och tillväxt. Som ny ägare hittade man den finländska Smaragdus-koncernen, som förvärvade 25 procent av HeatConsult med ett köp som genomfördes 3.11.2020. Parterna i transaktionen har som mål att i fortsättningen bedriva intimt samarbete, som senare kan leda till att HeatConsult helt övergår i Smaragdus ägo.

Som verkställande direktör för HeatConsult fortsätter Igor Krupenski. Bolagets ägare Igor Krupenski och Alexandr Ledvanov fortsätter i HeatConsults tjänst samt i bolagets styrelse. Till Smaragdus företrädare i bolagets styrelse har utsetts koncernens verkställande direktör Antti Lukka. Ändringen i ägarförhållandena har inga personaleffekter och bolagets personal kommer att utökas i framtiden.

”Med hjälp av den nya ägarbasen har vi möjlighet att erbjuda våra kunder ännu högre och bredare kompetens på olika teknikområden allt från den preliminära designen till projektets implementeringsfas. Att vi ansluter oss till Smaragdus-koncernen erbjuder oss dels en möjlighet att vidareutveckla vår egen kompetens genom att delta i krävande tekniska projekt, dels att med även större volym än tidigare komma ut på den internationella marknaden. Vi är säkra på att vi med Smaragdus-koncernens yrkesskicklighet och kompetens kan genomföra ännu mer komplicerade projekt än tidigare inom ett flertal olika branscher”, sammanfattar HeatConsults VD Igor Krupenski.

”För Smaragdus-koncernen är det en del av ett naturligt kontinuum att investera i en utveckling av tjänsterna inom energisektorn. CTS Engtecs starka marknadsposition i investeringar i gassektorn i kombination med HeatConsults starka kompetens svarar väl mot den växande efterfrågan i Finland. HeatConsults fjärrvärmekompetens öppnar åter tillväxtmöjligheter för hela koncernen i Baltikum samt i Central- och Västeuropa”, konstaterar ordföranden för Smaragdus-koncernens styrelse Timo Hyvönen och fortsätter ”Dessutom kan Tallinnföretaget SystemTest OÜ, som hör till Smaragdus-koncernen, och HeatConsult tillsammans i framtiden erbjuda vartdera bolagets kunder omfattande helheter.”

Planerings- och projektledningskoncernen Smaragdus Oy:s ägare är finländska professionellt investerande privatpersoner och företag med betydande kompetens inom affärsverksamhet relaterad till investeringsprojekt. Koncernen drivs av investmentbolaget Helmet Capital. Till bolagen i Smaragdus-koncernens ägo hör industriplanerings- och konsultföretaget CTS Engtec Oy, Fimpec Oy, som är inriktat på byggherreverksamhet och projektledning av industri-, fastighets- och infrastrukturprojekt samt Fundacon Oy, som är specialiserat på projektledning inom energisektorn.

HeatConsult OÜ och dess tjänsteutbud inom energisektorn stöds i fortsättningen av koncernbolagens tjänsteutbud i övergripande industri- och infrautvecklingsuppdrag.

 

Mer information:

Igor Krupenski, verkställande direktör, HeatConsult OÜ

tfn +372 5800 3989

E-post: igor@heatconsult.ee

 

Timo Hyvönen, ordförande för styrelsen, Smaragdus Oy

tfn +358 400 975 838

E-post: timo.hyvonen@helmetcapital.fi

 

Antti Lukka, verkställande direktör, Smaragdus Oy

tfn +358 40 535 0626

E-post: antti.lukka@ctse.fi

 

 

Helmet Capital Oy Ab är ett finländskt private equity -bolag specialiserat på ägararrangemang och industriell utveckling av onoterade tillväxtbolag, som har investerat medel i mer än 50 bolag. Helmets investerare är ett antal inhemska och utländska professionella investerare, försäkringsbolag och andra institutioner. Helmets bärande kraft är en grupp erfarna finländska industriledare.

CTS Engtec Oy är ett av Finlands ledande företag som tillhandahåller tekniska planerings- och konsulttjänster för investeringar. Yrkesskickligheten hos CTS Engtecs personal har redan i 50 år utnyttjats av kunder inom olika industribranscher.

Fimpec Oy är ett internationellt projektledningsföretag som tillhandahåller övergripande projektledningstjänster för stora industriinvesteringar, affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga bygg- och infrastrukturprojekt. Fimpec kombinerar expertisen hos internationellt erfarna experter och ett brett nätverk av experter till ett omfattande servicepaket.

Fundacon Oy är specialiserat på att betjäna slutanvändarna i energibranschen på ett heltäckande sätt både i hemlandet och Östersjöregionen. Företagets medarbetare har omfattande erfarenhet särskilt av projektledning av projekt i energibranschen och expertuppgifter.