Referenser

Sala-Heby Energi AB Owners engineer, ombyggnation av kraftvärmeverk med BFB teknik för användning av RT-flis.
Metsäliitto osuuskunta Troubleshooting i panna avsedd för träflis
Tampereen Sähkölaitos Oy Förprojektering av ny panna till värmekraftverk NSL 3 och förfrågningar och urval gällande EPCM consult
Vantaan Energia Oy Förprojektering av ny panna i befintligt pannhus
Söderenergi AB Projektledning och utredning av pannprocess samt övervakning vid genomförande
Fortum Power and Heat Oy Process och underhållsarbeten vid de koleldade kraftvärmeanläggningen i Nådendal, Finland
Valmet Technologies Oy Ny träpulvereldad pannanläggning, site supervision av instrumentering och automation
Lahti Energia Upphandlingsansvar för ny 190 MWth KVV, förfrågningar och upphandlingar
Stora Enso Paper AB Nymölla, studie av överhettare och dess kylning
Stora Enso Paper Kvarnsveden, studie av alternativa fasta bränslen för befintlig CFB panna
Savon Voima Barkpanna, troubleshooting
Napapiirin Energia Oy Owners Engineer för ny 40 MWth BFB-panna, förfrågningar och förhandlingar
Kotka Mills Ny design av överhettare för avfallspanna
Turun Seudun Energia TPI för 300MWth CFB-panna
Runosmäen Lämpö Förprojektering av ny 15 MWth bark och biobränsleeldad pannanläggning
Mälarenergi AB Beräkning av nya skyddsytor i befintlig CFB avfallspanna
Helen Oy NOx-reduktion i 40MW panna med RFG
Pori Energia Oy Senior Adviser gällande leverans och design av ny BFB-kraftpanna med rökgaskondensering
HUS-Kiinteistöt Oy Studie av ny 20MW gaseldad panna
Hyundai Engineering TPI för 700MWth CFB-panna
TPI för 50MWth HRSG-panna
TPI för 1000MWth CFB-panna
Fortum Power and Heat Oy Övervakning vid installation av ny mottagningsstation av biobränslen med båt
© Copyright - Fundacon Oy