FUNDACON OY:S UTVECKLING FORTSÄTTER MED NY ÄGARBAS

Fundacon Oy, som är specialiserat på energiprojektledning och expertuppgifter, fortsätter att utvecklas och växa med hjälp av en ny ägarlösning. Bolagets ägare blir den finländska Smaragdus-koncernen och Fundacons tjänsteutbud kommer att ytterligare komplettera koncernbolagens omfattande tjänstehelhet i industriella investeringsprojekt. 

Fundacon Oy grundades 1998 och är ett konsultföretag specialiserat på projektledning och expertuppgifter för projekt inom energibranschen. Företaget har sex anställda. Bolaget har verkat framgångsrikt under de senaste åren och deltagit i ett flertal inhemska investeringsprojekt i energibranschen. Tack vare utvecklingen av verksamheten har företagets kundbas stabiliserats och grundarna har beslutat att leta fram en ny ägarlösning för att säkerställa framtida utveckling och tillväxt.

Ny ägare till Fundacon blir den finländska Smaragdus-koncernen genom köp den 29 maj 2020.  Koncernens ägare är finländska professionellt investerande privatpersoner och företag med betydande kompetens inom affärsverksamhet relaterad till investeringsprojekt. Koncernen drivs av investmentbolaget Helmet Capital, som bland annat äger industriplanerings- och konsultföretaget CTS Engtec Oy samt Fimpec Oy, Finlands ledande aktör inom byggherreverksamhet och projektledning. Fundacon och dess tjänsteutbud inom energisektorn kommer i fortsättningen att stödja koncernbolagens totala tjänsteutbud i övergripande industriella uppdrag.

Till verkställande direktör för Fundacon från och med 1.6.2020 har utsetts Frans Jokinen och till ordförande för styrelsen Antti Lukka.  Bolagets tidigare ägare Pekka Utunen, Lars Sandberg och Heikki Komonen fortsätter i Fundacons tjänst. Ägarbytet kommer inte att ha några andra personaleffekter och i framtiden strävar man till att öka bolagets personal.

“Företagsöverlåtelsen skapar nya möjligheter för oss att utvidga vår verksamhet till branscher där våra systerbolag CTS Engtec och Fimpec är starka, såsom exempelvis skogs- och processindustrin.  Inom dessa branscher gynnar vår kompetens, särskilt inom kraftverkskunnandet, hela koncernen och stärker dess övergripande projektkompetens”, sammanfattar Lars Sandberg, styrelseledamot i Fundacon.

“CTS Engtec och Fimpec, som tidigare köpts av koncernen, har skapat en stark grund som partners i industriell projektledning och -planering. Köpet av Fundacon öppnar en ny tillväxtkanal till energiindustrin för koncernens befintliga projektkompetens. Fundacon stödjer koncernens energi- och projektexpertis, särskilt inom förplanering och upphandlingshantering av kraftverk. De första gemensamma anbuden som utnyttjar hela koncernens kompetens har redan lämnats”, konstaterar Timo Hyvönen, ordförande för Smaragdus-koncernens styrelse.

 

Mer information

 

Frans Jokinen
verkställande direktör
Fundacon Oy
+358 45 359 4828
frans.jokinen@fundacon.fi

Lars Sandberg
styrelsemedlem
Fundacon Oy
+358 40 082 8721
lars.sandberg@fundacon.fi

 

 

 

Fundacon Oy är specialiserat på att betjäna slutanvändarna i energibranschen på ett heltäckande sätt både i hemlandet och Östersjöregionen. Företagets medarbetare har omfattande erfarenhet särskilt av projektledning av projekt i energibranschen och expertuppgifter.

Helmet Capital Oy Ab är ett finländskt private equity -bolag specialiserat på ägararrangemang och industriell utveckling av onoterade tillväxtbolag, som har investerat medel i mer än 50 bolag. Helmets investerare är ett antal inhemska och utländska professionella investerare, försäkringsbolag och andra institutioner. Helmets bärande kraft är en grupp erfarna finländska industriledare.

CTS Engtec Oy är ett av Finlands ledande företag som tillhandahåller tekniska planerings- och konsulttjänster för investeringar. Yrkesskickligheten hos CTS Engtecs personal har redan i 50 år utnyttjats av kunder inom olika industribranscher.

Fimpec Oy är ett internationellt projektledningsföretag som tillhandahåller övergripande projektledningstjänster för stora industriinvesteringar, affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga bygg- och infrastrukturprojekt. Fimpec kombinerar expertisen hos internationellt erfarna experter och ett brett nätverk av experter till ett omfattande servicepaket.