Inlägg av ville@wprod.fi

SMARAGDUS-KONCERNEN BLEV DELÄGARE I ESTNISKA HEATCONSULT OÜ

Projektlednings- och planeringskoncernen Smaragdus Oy som äger Fundacon Oy har köpt en andel i estniska HeatConsult OÜ. HeatConsult, som har specialiserat sig på projektlednings-och expertuppdrag som gäller fjärrvärme- och gasnät, tillhandahåller tjänster som kompletterar de till Smaragdus-koncernen hörande bolagens omfattande tjänstehelhet i investeringsprojekt inom energisektorn. HeatConsult OÜ, som grundades 2011, är ett på projektledning och […]

Smaragdus-koncernen utvidgade sin verksamhet till Sverige genom företagsköp

Fundacon Oy:s ägarkoncern Smaragdus Oy har den 29 maj 2020 köpt svenska Witermo AB, som verkar inom energisektorn. En ändring av namnet till Fundacon AB är på gång. Bolaget ska även i fortsättningen verka som koncernens svenska affärsenhet. Fundacon Oy:s Lars Sandberg övergår till nya Fundacon AB som VD. Fundacon AB kommer inom Smaragdus-koncernen att […]

FUNDACON OY:S UTVECKLING FORTSÄTTER MED NY ÄGARBAS

Fundacon Oy, som är specialiserat på energiprojektledning och expertuppgifter, fortsätter att utvecklas och växa med hjälp av en ny ägarlösning. Bolagets ägare blir den finländska Smaragdus-koncernen och Fundacons tjänsteutbud kommer att ytterligare komplettera koncernbolagens omfattande tjänstehelhet i industriella investeringsprojekt.  Fundacon Oy grundades 1998 och är ett konsultföretag specialiserat på projektledning och expertuppgifter för projekt inom […]