Fundacon Oy

Fundacon Oy:s affärside är att på olika sätt medverka i kraftverks- och fjärrvärmeverksprojekt. De anställda äger företaget. Fundacon har sitt kontor i Åbo, Finland.

Fundacon Oy är ett kunskapsföretag inom energibranschen med kunnig och erfaren personal för olika projekt rörande kraftvärme eller fjärrvärmeanläggningar. Företaget erbjuder sina skräddersydda tjänster till ägare, leverantörer och andra intressenter som arbetar med energianläggningar i de nordiska länderna.

Fundacon är speciellt inriktade mot ångpanneanläggningar där bränslet utgörs av biobränsle, avfall, olja eller naturgas. Företaget kan även uppvisa lång erfarenhet av värmeåtervinningspannor efter gasturbiner. Fundacon utför regelbundet uppdrag där befintliga pannanläggningar skall driftoptimeras eller byggas om eller renoveras.

Med hjälp av Fundacon Oy:s erfarenhet, yrkesskicklighet, flexibilitet och breda utbud av tjänster byggs ett gott samarbete upp där kundens behov av hög kvalitet och kostnadseffektivitet prioriteras under anläggningens hela livstiden. Ett stort nätverk finns uppbyggt för att kunna utföra de tjänster som olika kunder är i behov av.

© Copyright - Fundacon Oy