Osaamisalueet

 • Projektointi ja projektivalvonta
 • Owner’s Engineering (OE) – palvelut
 • Mitoitus ja suunnittelupalvelut
 • Erilaiset kustannusselvitykset ja taloudellisuusvertailut
 • Hankintaohjelmien laatiminen
 • Julkiset hankinnat
 • Kattilaitosten hankintakyselyiden laadinta, hankintaneuvottelut, toimitussopimusten laadinta ja toimitusvalvonta
 • Asennusvalvonta ja käyttöönottovalvonta
 • Toiminnan optimointi sekä palamis- ja päästöteknisten ongelmien ratkaisut
 • Lämpötekninen mitoitus, käyttöarvot ja päästöt erilaisilla kiinteillä, nestemäisillä tai kaasumaisilla polttoaineilla
 • Kattiloiden tehonnostot, polttoainemuutokset, vesikattiloiden muutostyöt höyrykattiloiksi jne.
 • Kattilalaitosten toteutus ja käyttöönottoaikataulujen laatiminen ja valvonta
 • Sähkö- ja automaatio-osaaminen; perussuunnittelu, asennus, valvonta ja käyttöönotto
 • Lujuustekninen mitoitus viranomaislaskuineen
 • Materiaalivalinnat esim. tulistinkorroosiotapauksissa
 • Kattilalaitosten takuu- ja huoltotarkastukset
© Copyright - Fundacon Oy